Hac, Kabe' ye gitmek degil, Kabe' den Allah' a gitmektir.
08503465337
Hac Turu


Hergün Bir Hadis
Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre,Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur:“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz,ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”(M6543 Müslim, Birr, 34)


~:~ Bizden Bloglar ~:~